Alde Tsjerken, Nije Lûden

50 verhalen, 50 portrettenHet boek "Alde Tsjerken, Nije Lûden"

uit het persbericht:

Het boek “Alde Tsjerken, Nije Lûden” is een boek met vijftig persoonlijke verhalen over de toekomst van kerkgebouwen. Het boek is geschreven naar aanleiding van het vijftigjarig jubileum van de stichting in 2020. De stichting hoopt dat deze vijftig verhalen, met soms tegenstrijdige visies, inspireren en bijdragen aan gesprekken over de toekomst van kerkgebouwen en religieus erfgoed in Friesland en daarbuiten.

Iedere Fries heeft wel ‘iets’ met kerken, ook als hij nooit een stap over de drempel heeft gezet. Wat houdt deze persoonlijke relatie met kerken in? Kan iemand zich een toekomst voorstellen zonder deze markante bakens in het landschap? En hoe kijken we naar de toekomst van de kerken? Deze vragen waren uitgangspunt voor dit boek.

Vijftig Friezen uit verschillende sectoren vertellen over hun band met de Alde Tsjerken. Ze zijn onder andere actief op het gebied van cultuur, journalistiek, wetenschap, overheid en onderwijs. Maar ook donateurs en vrijwilligers. Jong en oud, uit de stad en van het platteland, religieus en niet-religieus, bekend en minder bekend. Zoals Commissaris van de Koning in Friesland Arno Brok, Presentator Sipke Jan Bousema, directeur-bestuurder Houkje Rijpstra van Omrop Fryslân, directeur van Tresoar Arjen Dijkstra en schrijver en dichter Joost Oomen.

Alle vijftig verwoorden op hun eigen manier wat zo speciaal is aan kerken, hoe het gebouw met de geloofsgemeenschap is verbonden, of juist niet. Ook komen Nije Lûden aan bod, in de vorm van ideeën om kerkgebouwen voor nieuwe generaties te kunnen behouden, meer toegankelijk te maken voor de omgeving, of om een kerkgebouw tot ruïne te laten vervallen.

De visies zijn verschillend en soms zelfs tegenstrijdig, maar allemaal komen ze voort uit betrokkenheid. De liefde voor kerken is ook terug te zien in de fotografie. De geïnterviewden zijn zoveel mogelijk gefotografeerd in of bij een kerk waarmee ze een persoonlijke band hebben. Het boek is meertalig. Naast Nederlandse teksten is ook een deel Friestalig en zelfs een in het Bildst.

Het boek is mede tot stand gekomen met dank aan onder andere: ⁠

  • Jolanda Haven & Ellen Schat voor het schrijven van de verhalen⁠.
  • Marieke Balk Fotografie voor de portretten.⁠
  • ⁠Studio Dubbelepunt voor het boekontwerp
  • ⁠⁠Drukkerij Douma voor het drukken van het boek⁠
  • ⁠Alle geïnterviewden voor het vertellen van hun verhaal⁠
OpdrachtgeverStichting Alde Fryske Tsjerken
Opdracht50 omgevingsportretten passend bij de interviews
Meer info https://aldefrysketsjerken.nl/jubileumboek