Educatieprogramma Ús kubus

Reportagefotografie

Educatieprogramma Ûs Kubus van het Fries Museum

Kinderen exposeren in het Fries Museum

Schoolklassen uit de bovenbouw volgden het onderwijsprogramma Ik, Friesland en de wereld. Ze gingen vanuit hun eigen interesse en talenten op zoek naar de verhalen achter 16 voorwerpen uit de tentoonstelling Ferhaal fan Fryslân in het Fries Museum. Ze onderzochten spelenderwijs wat deze voorwerpen voor henzelf betekenen.

Na het museumbezoek kreeg iedere klas een vitrinekubus mee, met de vraag om een gezamenlijk voorwerp uit te kiezen en om te beschrijven waarom dat voorwerp zo belangrijk voor hen is. In de tentoonstelling worden meer dan 25 kubussen gepresenteerd. In iedere kubus zit het voorwerp van een klas. Het proces was niet altijd even gemakkelijk. Soms moest de leraar helpen en andere keren koos een klas ervoor om meerdere voorwerpen tentoon te stellen. (bron: Fries Museum)

Je kunt hier de informatiefolder over het lespakket inzien.

Of bekijk dit item op www.friesmuseum.nl