Pjuttoer

Escher in de klas

Pjuttoer

Opdrachtgever: Het Ware Noorden/Stichting Kinderopvang Friesland

Doel: Sprekende fotografie voor folder en website gebruik.

Achtergrond informatie:
Het Ware Noorden ontwikkelde samen met Stichting Kinderopvang Friesland & Partners ontwikkelden het Pjuttoer!

Met Pjuttoer! genereert Stichting Kinderopvang Friesland & Partners aandacht voor het belang van creativiteit bij heel jonge kinderen, het cultuurbewustzijn bij ouders en de integratie van kunst en cultuur in het curriculum van pedagogisch medewerkers. Dit doet zij door kunstenaars te verbinden aan peuters en samen aan de slag te gaan met de creatieve ontwikkeling van het kind.