Category

Museum

Fries Verzetsmuseum

Zaalfotografie: In opdracht van het Fries Verzetsmuseum verzorgde ik de zaalfotografie van de tentoonstelling Vrijheid Anno Nu in het kader van 75 jaar Vrijheid. Elf Friezen met uiteenlopende achtergronden vertellen in het museum hun eigen verhaal over vrijheid. Hoe vrij voelen zij zich om zichzelf te zijn, hun beroep uit te oefenen of een religie […]